Avaleht 

Põdrapäevad

Tuletame meelde, et vähemalt 80%-lt enne 1. novembrit kütitud põtradelt tuleb koguda ja ülevaatuseks esitada alalõualuu. Erinevalt eelnevatest aastatest ei pea ülevaatuseks enam esitama kütitud põdrapullide sarvi, kuid pullidelt kogutud alalõualuude saatelehele ( https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/kutitud_podra_ankeet.pdf ) tuleb täiendavalt märkida isendi sarveharude arv ja sarvetüvikute ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ning sarve tüüp.

Jahihooaja teises pooles (novembris-detsembris) kütitud isenditelt alalõualuid (v.a põdralehmad kellelt kogutakse sigimiselundkond) ja sarvede mõõtandmeid enam ei koguta. Kütitud põdralehmade sigimiselundkondade kogumine jätkub varasemaga võrreldes samas mahus ja samade põhimõtete alusel. Sigimiselundkond – emakas koos munasarjadega tuleb võtta ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist kuni jahihooaja lõpuni kütitud isenditelt. Põdralehmadelt, kellelt kogutakse sigimiselundkond, tuleb vanuse määramiseks olenemata küttimise ajast kindlasti võtta ka alalõualuu.
Korrektselt märgistatud bioproovidega (lisatud ankeet koos kõigi vajalike andmetega) materjalide läbivaatuse järjekorras ootama ei pea!
Hiiumaal toimuvad põdrapäevad:

15.11 kl 8 Hiiumaa Jahimeeste Selts, Kärdla

Põhjalik juhend 2018 jahihooajal kogutavates seirematerjalidest on leitav siit:
http://www.ejs.ee/wp-content/uploads/2018/10/Seire-ja-uurimismaterjalide-kogumine-2018-jahihooajal.pdf

Täiendav info: Jüri Tõnisson (+372 51 68 052)

 
HJS Juhatus
Tegevjuhi vastuvõtuajad
  • esmaspäeval 09.00 - 17.00
  • reedel 09.00 - 17.00