Avaleht 

Vormid ja blanketid

 Kaaskiri VTA-le SAK proovi viimiseks
 Avaldus suuruluki jahiloa kadumise kohta
 Avaldus väikeuluki loa kadumise kohta
 Taotlus jahikülalisele jahidokumentide saamiseks
 Taotlus jahitunnistuse saamiseks, pikendamiseks või vahetamiseks (UUS)
 Ühisjahist osavõtjate nimekiri(15 luba)
 Ühisjahist osavõtjate nimekiri (10 luba)
 Näidisleping maaomanikuga
 Avaldus küttimislubade väljastamiseks(pikk)-jahtkonnavanem
 Avaldus küttimislubade väljastamiseks(lühike)- jahtkonnavanem
 
HJS Juhatus
Tegevjuhi vastuvõtuajad
  • esmaspäeval 09.00 - 17.00
  • reedel 09.00 - 17.00