Avaleht 

Kasulikud lingid

 ULUKITE LOENDUS JAHI KÄIGUS
 ILVESE VAATLUSANDMED
 HUNTIDE VAATLUSANDMED
 Ulukikahjude hindamise metoodika
 JAHIEESKIRI
https://www.riigiteataja.ee/akt/129052013051
 JAHISEADUS
https://www.riigiteataja.ee/akt/JahiS
 Eesti Jahimeeste Selts
http://www.ejs.ee/
 Link kuufaasidele
http://www.moonconnection.com/moon_phases_calendar.phtml
 Keskkonnainfo, Ulukiseire

http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/ulukivaatluslehed


 
HJS Juhatus
Tegevjuhi vastuvõtuajad
  • esmaspäeval 09.00 - 17.00
  • reedel 09.00 - 17.00