Alanud on HJS 2020. a liikmemaksude kogumine.

Palume tasuda liikmemaks hiljemalt 31. märtsiks HJS pangaarvele
Saaja: Hiiumaa Jahimeeste Selts
Arveldusarve: EE621010602007032003
Summa: 25,00
Selgitus: liikme nimi, jahtkond