Märtsikuus toimub HJS liikmemaksude tasumine. Tasumistähtaeg 31.03.2023.

Pangamakse rekvisiidid:

Saaja: Hiiumaa Jahimeeste Selts 

Arveldusarve: EE621010602007032003

Summa: 25 €

Selgitus: liikme nimi, jahtkond