LIIKMEMAKS 2020
Alanud on HJS 2020. a liikmemaksude kogumine.
Palume tasuda liikmemaks hiljemalt 31. märtsiks HJS pangaarvele:
saaja: Hiiumaa Jahimeeste Selts
arveldusarve: EE621010602007032003
summa: 25,00
selgitus: liikme nimi, jahtkond  


LEADER toetuse saanud projekt: HJS Emmaste Tilu jahimaja renoveerimine
 

Hiidlaste Koostöökogu ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on otsustanud toetada Hiiumaa Jahimeeste Seltsi projekti Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest 19.2:

MTÜ Hiiumaa Jahimeeste Selts Emmaste jahtkonna Tilu jahimaja energiasäästlikkuse tõstmine( viitenumber 619216390276) summas 10640 EUR.

 

Jahimeestel peab ühistegevuseks olema koht kus koguneda, et seltsi ülesandeid ja kohustusi täita.

Emmaste jahimajas toimub ühisjahtide korraldamine, ulukite esmane käitlemine, pakutakse partnerile toorainet vääristamiseks, uute toodete arendamiseks.

 Samal krundil asuvad ulukite esmatöötlemise kuur jahutuskambriga, laskepaik liikuva sihtmärgi laskmiseks, maakelder jt. jahinduseks vajalikud rajatised. 

Tööde käigus vahetatakse välja Tilu maja aknad, välisuks, kaasajastatakse elektrisüsteemid.  Maja seinad ja lagi soojustatakse, kütteks paigaldatakse õhksoojuspump. Köök saab samuti uue ilme, sisse tuuakse soe vesi.

1927.aastal ehitatud ja viimati 1970.ndatel seestpoolt remonditud rehetuba saab seega uue ilme.

Töödega alustatakse 2017. aasta algul, tööde teostajaks Leva AS.

 
HJS Juhatus
Tegevjuhi vastuvõtuajad
  • esmaspäeval 09.00 - 17.00
  • reedel 09.00 - 17.00