Autasustatud

Auliikmed

1. HJS juhatuse koosoleku otsus 15.02.2017
Seoses Hiiumaa Jahimeeste Seltsi 60-aastapäevaga kinnitada Seltsi auliikmeks ja omistada Seltsi aumärk “Kuldhirv” järgmistele liikmetele:

VILJAR RAJAVEER
Viljar Rajaveer on Hiiumaa Jahimeeste Seltsi asutajaliige, olnud rasketel aegadel Seltsi juhatuse esimees, juhatuse liige, pikaajaline aktiivne jahimees, andnud suure panuse Hiiumaa jahinduse arengusse. 

ARVO MAIVEL
Arvo Maivel on olnud Seltsi pikaajaline tegevdirektor, revisjoni komisjoni  esimees, pikaajaline aktiivne jahimees, andnud suure panuse Hiiumaa jahinduse arengusse.

2. HJS juhatuse koosoleku otsus 01.06.2018
Kinnitada Seltsi auliikmeks ja HJS aumärgi “Kuldhirv” saajaks:

MADIS NÕMMIK (28.02.1929- 31.07.2020)
Madis Nõmmik oli Hiiumaa Jahimeeste Seltsi asutajaliige, Seltsi juhatuse esimees, revisjoni komisjoni liige, pikaajaline aktiivne jahimees. Hiiumaa Jahimeeste Selts hindab kõrgelt tema panust Hiiumaa jahinduse arengusse. 

Autasustatud tänukirjadega

Seoses Hiiumaa Jahimeeste Seltsi 60-aastapäevaga kinnitada Seltsi Tänukirja “Kuldhirv” saajateks:

 1. Aare Ernes
 2. Ants Villmäe
 3. Arvi Toss
 4. Aser Aasma
 5. Avo Pruul
 6. Eigo Jõhvik
 7. Elmar Martin
 8. Hannes Aasma
 9. Heino Mölder
 10. Hillar Lõppe
 11. Jaan Brikker
 12. Jalmar Lige
 13. Janno Üksik
 14. Jurma Kallas
 15. Kaido Kiin
 16. Lembit Leiger
 17. Madis Nõmmik
 18. Maido Paat
 19. Mati Käär
 20. Nikolai Stserbina
 21. Pille Rebel
 22. Rein Urman
 23. Rudolf Gutman
 24. Tiit Paulus
 25. Tõnis Teidla
 26. Toomas Ala
 27. Ülo Lindjärv
 28. Väino Nurk
 29. Vello Leo

 Alus: HJS juhatuse koosoleku otsus 15.02.2017

HJS tunnustusavalduste andmise kord

Hiiumaa Jahimeeste Seltsi tunnustusavalduste andmise kord

§1. Korra reguleerimisala

Käesolev kord sätestab Hiiumaa Jahimeeste Seltsi (HJS) AULIIKME MÄRGI ja HJS tänukirja kirjelduse, taotlemise, andmise ja kandmise korra.

§2. Auliikme märk

(1)    Auliikmemärk on HJS kõrgeim autasu.  Auliikme märk antakse füüsilisele isikule HJS poolse erilise ausutsavaldusena.  Auliikme märk antakse kauaaegse ja tulemusrikka töö,  erakordsete teenete või saavutusete eest Hiiumaa jahinduse arendamises.

(2)    Auliikme märk on valmistatud  kahekihilisena mõõtudes 30*30mm.  1. kiht on 925`hõbedast tammepärg, mis on kullatud 24 K kullaga; 2. Kiht on 925`hõbedast HJS vapp, Auliikme märgi kuumemailitud detailid on värvilise töötlusega.

(3)    Samalaadsete teenete eest antakse auliikme märk isikule üks kord elus.

(4)    Aumärgile lisatakse tunnistus, millele on kantud HJS logo ja nimi, auliikme

nimi ja nimetuse omistamise aasta.

§3. Tänukiri „Kuldhirv“

(1)    Tänukiri „Kuldhirv“ antakse füüsilisele isikule või juriidilisele isikule tunnustusena HJS- i hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks.

(2)    Tänukirja „Kuldhirv“ blanketile (formaat A4) kirjutatakse tänukirja saaja nimi ja andmise põhjus.

§4. Auliikme märgi ja tänukirja taotlemine ja kätteandmine

(1)    Taotlusi auliikme märgi ja tänukirja andmiseks on õigus esitada igal HJS liikmel:

(2)    Auliikme märgi ja tänukirja taotlused esitatakse kirjalikult tegevjuhile.

 1.  Taotluses märgitakse: tunnustamiseks esitatava isiku nimi
 2.  Tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus
 3.  Tunnustusavalduse nimetus
 4.  Tänukirja kavandatav kätteandmise aeg ja koht
 5.  Taotluse esitaja nimi

§5. Auliikmemärgi ja tänukirja andmise otsustamineja kätteandmine

(1)    Tegevjuht võtab nõuetekohaselt esitatud auliikme märgi ja tänukirja taotlused vastu ja esitab need HJS juhatusele.

(2)    Auliikme märgi ja tänukirja andmise otsustab juhatus

(3)    Auliikme märk antakse kätte volinike koosolekul. Juhatus võib otsustada aumärgi kätteandmise mingil muul ajal.

(4)    Tänukiri antakse kätte volinike koosolekul, pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul sündmusel.

§6. Avalikustamine

(1)     Auliikmed on liikmemaksetest vabastatud

(2)    Auliikme staatus registreeritakse selleks avatud auliikmete raamatus, kuhu  tehakse sissekanne inimese nime, tema teenete ja aunimetuse andmise kuupäevaga

(3)    Auliikmed ja tänukirja saajad avalikustatakse HJS kodulehel.

(4)    Auliikme staatus on eluaegne.

Võta ühendust

Kontakt

Aadress: Väike-Tiigi 8 Kärdla, 92411 | Hiiu mk.

Telefon: +37 2508 8618

Fax: +37 2508 8618

E-mail: hiiu.jahindus@gmail.com

A/a IBAN: EE621010602007032003