Kõrgessaare Jahtkonna Puhkemaja

Tänane Hiiumaa Jahimeeste Selts on 18. märtsil 1957. aastal asutatud Hiiumaa Jahimajandi õigusjärglane. 28.05.1957 kinnitati Hiiumaa Jahimajandi põhikiri ja valiti juhtivad organid, hakkas kehtima sisseastumismaks 25 rubla ning jahimehi kohustati talveks metsloomadele sööta varuma. Iga kahe aasta tagant toimusid konverentsid, jahimehed jaotati sektsioonidesse ja moodustati jahipiirkonnad. Sellesse perioodi langeb ka suurulukite sisseränne Hiiumaale. Põder ja hunt ilmusid siia 1957. aastal, metssigu nähti esmakordselt 1965/1966. aastal. Jahimeestel tuli jaht ja ulukite hooldustööd ümber seada.

Läbi aastate on Hiiumaa jahinduses püütud töötada süsteemselt ja oldud pidevas arengus. On koostatud jahimaakorralduskavasid, läbi nende plaanipäraselt majandatud. Põhieesmärgiks on olnud stabiilse ulukipopulatsiooni säilitamine. Aja jooksul on muutunud mitmed jahimajanduslikud põhimõtted, mis on seotud põhiliselt maaomanike ja nende omanikutunde tekkimisega.

Tänases Hiiumaa Jahimeeste Seltsis on 7 jahipiirkonda ja liikmete arv on pikki aastaid olnud stabiilselt 260 jahimehe ringis.

Seltsi põhitegevuseks on jahimajanduse arendamine selle kõige laiemas tähenduses. Tulu oma tegevusest taotleb Selts niivõrd, kui see on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Võta ühendust

Kontakt

Aadress: Väike-Tiigi 8 Kärdla, 92411 | Hiiu mk.

Telefon: +37 2508 8618

Fax: +37 2508 8618

E-mail: hiiu.jahindus@gmail.com

A/a IBAN: EE621010602007032003